Đổi tên file ảnh có dấu thành không dấu tự động khi up lên wordpress

Ảnh là một trong những yếu tố quan trọng khi seo bài viết. Tuy nhiên không phải lúc nào bạn cũng có thời gian xử lý ảnh cho đúng chuẩn đặc biệt là tên file ảnh. Tên file ảnh có dấu thì sao? Không có giá trị cao trong seo Rất hay bị lỗi ảnh. Rất hay bị mất ảnh do hostting tưởng nhầm là virus. .... Làm thế nào để đổi tên file ảnh tự động khi up ảnh lên wordpress. Để tự động đổi tên file ảnh có dầu thành không dấu khi up lên bạn có thể đặt hàm sau tại file functions.php Chúc các bạn thành công!

Tổng thể về hook thông dụng trong woocommerce

Trong woocommerce có nhiều Hook khác nhau và dùng ở rất nhiều vị trí nhưng không phải ai cũng biết dùng ở đâu và dung như thế nào ở bài này mình giới thiệu  về danh sách các hook đó. Các Hook woocommerce trên trang chủ Các Hook woocommerce trên trang sản phẩm Các Hook woocommerce trên trang chi tiết sản phẩm Các Hook woocommerce trên trang giỏ hàng Các Hook woocommerce trên trang thanh toán Các Hook woocommerce trên trang tài khoản Nguồn: https://hooks.wpdesk.org/

Cách tạo Custom Post Type (CPT) và Custom Taxonomy trong Wordpress

Post Type mặc định trong Wordpress như sau: Attachment (Post Type: ‘attachment’ - Dạng đa phương tiện: hình ảnh, video, audio, tài liệu,...) Post (Post Type: ‘post’ - Dạng bài viết) Navigation menu (Post Type: ‘nav_menu_item’ - Dạnh menu) Revision (Post Type: ‘revision’ - Dạng bản thảo: mỗi bài viết sau 1 lần chỉnh sửa sẽ sinh ra 1 bản thảo ) Page (Post Type: ‘page’- Dạng trang độc lập: có thể cấu hình các kiểu hiển thị khác nhau cho từng trang ) Custom Post Type là gì? Custom Post Type (CPT) là các loại [...]

Lấy dữ liệu khi lựa chọn Product Variation qua jQuery trong single-product.php

Trong một trong những dự án WooCommerce gần đây của tôi, tôi phải hiển thị một số thông báo tùy chỉnh về lựa chọn biến thể trong trang chi tiết sản phẩm theo biến thể được chọn. Tôi đã kiểm tra một vài tùy chọn và cuối cùng tìm ra một số sự kiện jQuery thú vị trong add-to-cart-biến.js của WooC Commerce. WooC Commerce cung cấp các trình kích hoạt trong suốt add-to-cart-biến.js cho phép chúng ta nối vào các sự kiện thay đổi. Dưới đây bạn có thể tìm thấy hai sự kiện jQuery phát sinh sau khi người dùng chọn một biến thể [...]

Advanced Custom Fields (ACF) công cụ tùy chỉnh cho chuyển sâu cho wordpress

Advanced Custom Fields (ACF) là gì? dùng ACF để làm gì?  dùng ACF khi nào? Dùng ACF có thể can thiệp sâu hơn vào trong Wordpress không? Đều là câu hỏi mà tất cả người dùng quan tâm. Sau đây chúng ta sẽ đi làm rõ từng vấn đề trên. Nếu bạn là một lập trình viên và muốn tùy chỉnh sâu hơn vào trong wordpress. Muốn làm ra các công cụ mà người không biết code cũng có thể sử dụng. thì plugin ACF sẽ cung cấp cho bạn tất cả các vấn đề đó. chẳng hạn như bạn muốn thêm một nội dung vào trong tất cả các bài viết thì không thể là lần nào [...]