Xóa IP bị Firewall Block thông qua tài khoản VPS dùng Directadmin

Khi bạn truy cập quá nhiều (Ví dụ như đăng nhập sai mật khẩu, Đăng nhiều bài viết vào cùng 1 thời điểm,...) vào website thì Firewall của VPS sẽ hiểu là bạn đang thực hiện hành vi tương tự như DDOS và chặn luôn không cho ip của bạn. Nếu bạn muốn tiếp tục vào website lại chỉ có 1 trong 3 lựa chọn đó là: Đổi mạng có ip khác Vô trực tiếp tài khoản VPS của bạn để bỏ chặn cho ip bị chặn. Chờ hết thời gian chặn sẽ tự động vô dc: Tùy vào cấu hình của VPS có thể là 30 phút, 60 phút, 120 phút, 240 phút,... Sau đây mình [...]